Vi har stor erfaring med mange naturprojekter, som vandløbsprojekter, søer, vandhuller og nedlæggelse af dambrug.
Vi har et godt samspil med Natur og Miljø afdelinger i kommunerne samt rådgivere og de enkelte lodsejere. Vi kan også være behjælpelige med ansøgninger/tegninger og dialog med Natur og Miljø konsulenter, samt ideer til anlæg.

Fra Sillerup vælde ved Silkeborg